Ubytování v soukromí

Strachotín - chata Markéta

Strachotín

pronájem ubytování - chata Markéta

mapa

Historie obce u Novomlýnských nádrží

Historie obce Strachotín je zajímavá. Ves patřila ke starým sídelním oblastem tohoto kraje, neboť z roviny vystupující Pavlovské kopce byly již od pravěku významným orientačním bodem pro kupce, válečníky nebo poutníky. První písemná zmínka o obci je z roku 1046. V roce 1334 patřil Strachotín k mikulovskému panství. Mezi významné architektonické památky v obci patří kostel sv. Oldřicha, který stojí na jižním okraji obce. Vznikl již ve 13. století a patří k nejstarším gotickým kostelům na okrese Břeclav. Byl podstatně upravován v letech 1575 a 1872, kdy dostal nynější podobu.

Krajinná oblast Pálava

Obec Strachotínleží v krajinné oblasti Pálava. Místní krajinu tvoří rozlehlá úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály a skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou teplomilnou flórou a faunou. Pálava patří k nejdéle osídleným místům českých zemí. Právě odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů, korunované proslulým nálezem keramické sošky Věstonické venuše. Pálava se stala v roce 2003 součástí biosférické rezervace UNESCO Dolní Morava. Pálava byla vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast především pro svůj jedinečný krajinný ráz a unikátní přírodní podmínky. Nachází se zde mnoho vzácných teplomilných druhů rostlin a živočichů, jež zde v rámci ČR vytvářejí nejpočetnější populace nebo se u nás dokonce nikde jinde nevyskytují. Díky své poloze má Pálava téměř středomořský ráz.

Vodní nádrž Nové Mlýny

U obce Strachotín se také nachází přístaviště Novomlýnské přehrady. Vodní nádrž Nové Mlýny tvoří soustava tří přehradních nádrží vybudovaných na řece Dyji poblíž chráněné krajinné oblasti Pálava. Původně měly sloužit jako rezervoár pro rozsáhlý systém závlah a jako zábrana proti povodním, dnes se však využívají hlavně pro rekreaci a chov ryb.